Què son Nagios i Zabbix? – Característiques principals

Nagios i Zabbix, son bàsicament ambdós sistemes de testeig de serveis i altres paràmetres d'una xarxa, de molt diverses formes. Notifiquen totes les incidències ràpidament als administradors, són per tant un sistema d'alerta ràpida.

  • interfície web: mostra la informació en una interfície web des de la que el propi administrador pot establir alguns paràmetres, cosa que permet observar aquesta interfície de forma remota via client HTTP. Fins i tot des de l'esmentada interfície web, prèvia autenticació HTTP, permet també programar en el temps les comprovacions a màquines o serveis previament configurats, les notificacions, etc.
  • Definició de jerarquies de serveis o de màquines: Incorpora característiques molt interessants com les dependències de serveis o d'equips que permeten establir jerarquies de serveis o de màquines. D'aquesta forma Nagios pot detectar si un servei està inactiu o inaccessible; en el primer cas l'equip o servei estaria down, mentre que en el segon cas, l'estat del servei o equip no es pot saber perquè la caiguda d'un superior impedeix la seva monitorització.
  • Administració i definició d'usuaris: una altra característica que ofereix és la agrupació de contactes (persones a qui notificar) de manera que quan una incidència es produeix per equips o serveis supervisats per aquestes persones, l'esmentada notificació arribi a totes i cadascuna d'elles i no exclusivament a una persona. Això proporciona flexibilitat si per exemple la administració de la xarxa es realitza en jornades dividides per torns. D'aquesta manera es pot fer que es notifiqui només a la persona que es troba a la seva jornada laboral o que es notifiqui a un grup de persones.
  • Visió general
  • Detall dels serveis
  • Detall dels equips

Descàrregues:

 

Tornar a Sistemes