Què és i a qui va dirigit el Control de Retirada de Vehicles.

El Control de Retirada de Vehicles (CRV) és un servei que pretén controlar i gestionar la retirada de vehicles que estiguin cometen algun tipus d'infracció en un entorn municipal. Agilitzant el servei i permeten una millor gestió dels recursos materials i humans destinats a tal efecte. Es dirigeix a:

 

  • Empreses concessionàries del servei de retirada de vehicles
  • Policia local del municipi

 

Descàrregues:

 

Tornar a Desenvolupament

Mobile

Genera o tramita els avisos de retirada en funció de si es va acompanyat de personal autoritzat a denunciar

Es poden rebutjar avisos en el cas de que el vehicle ja no hi sigui o el conductor el reclami abans de realitzar la retirada

Office

Genera i distribueix les retirades a realitzar entre les diferents grues en funció de la càrrega de feina, conveniència, etc.

Realitza el manteniment de les taules mestre com carrers, marques, models, tipus d'infracció, etc.

Permet la realització de consultes per qualsevol criteri

TrackView

Visualitza la localització de cadascuna de les grues en temps real sobre el mapa de la localitat

Pot visualitzar el recorregut d'una grua en un període determinat

CRV Mobile

Des de la pantalla principal es veuen els serveis pendents de realitzar (incidències generades des de la central o la possibilitat de generar noves incidències).

La incidència es tancarà amb la retirada del vehicle o l' anulació de la incidència.

CRV Office

Des d' una única pantalla podem:

  • Generar incidències i assignar-les a les diferents grues
  • Rebuig d' incidències
  • Autorització d' incidències. PERMET QUE EL GRUISTA NO VAGUI ACOMPANYAT FÍSICAMENT D' UN GUARDIA URBÀ

CRV TrackView

Visualització en temps real de la posició de les grues.